Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΤΖΙΟΥΛΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΦ

Από τον Δεκέμβριο του 2009, το Αρχείο Γ. Κοτζιούλα μεταφέρθηκε στο Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία του και να αξιοποιηθεί ερευνητικά, υπό την επιστημονική εποπτεία των Επίκουρων Καθηγητών Αθηνάς Βογιατζόγλου και Σταμάτη Μερσινιά. Ακολουθούν βασικές πληροφορίες για τα περιεχόμενα του Αρχείου και για τον Γ. Κοτζιούλα.
***

ΑΡΧΕΙΟ Γ. ΚΟΤΖΙΟΥΛΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ:
Επίκ. Καθ. Αθ. Βογιατζόγλου-Επίκ. Καθ. Στ. Μερσινιάς
***
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η οικογένειά του ποιητή αποφάσισε να παραχωρήσει τα χειρόγραφά του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Το υλικό παραδόθηκε σε 85 φακέλους. Δύο από αυτούς περιέχουν χειρόγραφα άλλων συγγραφέων (δυστυχώς ανώνυμα), δύο άλλοι άρθρα του συγγραφέα δημοσιευμένα σε εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και υλικό για τη ζωή και το έργο του, ένας περιέχει αλληλογραφία και έγγραφα από τις δραστηριότητες της Λαϊκής Σκηνής και ένας λαογραφικό και γλωσσολογικό υλικό. Οι υπόλοιποι φάκελοι, που εμπεριέχουν συνολικά 2857 φύλλα, φιλοξενούν 600 περίπου ποιήματα, 80 πεζά (διηγήματα και αφηγήματα), 6 ημερολόγια, 11 μεταφράσεις έργων κλασικής και ξένης λογοτεχνίας, 10 δοκίμια και 290 επιστολές με παραλήπτη τον Κοτζιούλα. Ένα σημαντικό μέρος του υλικού αυτού παραμένει αδημοσίευτο, ενώ υπάρχουν και πολλά προσχέδια, κυρίως ποιημάτων του, από τα οποία τα περισσότερα είναι διαθέσιμα και στην τελική τους μορφή.

Το υλικό αυτό έχει ψηφιοποιηθεί, ενώ ολοκληρώνεται η τακτοποίηση και περιγραφή του ούτως ώστε σύντομα να τεθεί στη διάθεση των μελετητών.
***

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ

Ο Γ. Κοτζιούλας υπήρξε ένας μαχητικός αριστερός διανοούμενος (γνωστότερος για την έντονη αντίθεσή του προς τη "γενιά του ’30") και πολυσχιδής λογοτέχνης: ποιητής, διηγηματογράφος, λογοτεχνικός κριτικός, συγγραφέας θεατρικών έργων, απομνημονευμάτων και περιηγητικών κειμένων, προικισμένος επιστολογράφος, ημερολογιογράφος αλλά και ακαταπόνητος μεταφραστής αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων ποιητών καθώς και νεότερων ευρωπαίων και αμερικανών ποιητών και μυθιστοριογράφων.

Γεννήθηκε στην Πλατανούσα Άρτας το 1909. Το 1926 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και γράφτηκε στην εκεί Φιλοσοφική Σχολή, από όπου αποφοίτησε αρκετά χρόνια αργότερα. Έζησε σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας, εργαζόμενος περιστασιακά ως διορθωτής και μεταφραστής. Συνεργάστηκε με μεταφράσεις, ποιήματα και κριτικές στο Μπουκέτο, τα Ελληνικά Γράμματα και πολλά άλλα έντυπα. Στα μέσα του 1943 εντάχθηκε στις τάξεις του ΕΛΑΣ, κέρδισε την εκτίμηση του Άρη Βελουχιώτη και έζησε στα βουνά της Ηπείρου πλάι στους αντάρτες μέχρι τον αφοπλισμό τους μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας. Το 1944 οργάνωσε το καλλιτεχνικό τμήμα της VIIIης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ και ανέβασε στα χωριά της ελεύθερης Ελλάδας παραστάσεις δικών του έργων με τον θίασο "Λαϊκή Σκηνή", με στόχο την εξύψωση του φρονήματος του αγωνιζόμενου λαού. Το 1945 επέστρεψε οριστικά την Αθήνα. Το 1950 παντρεύτηκε την Ευμορφία Κηπουρού και γεννήθηκε ο μοναχογιός του Κώστας. Δημοσίευσε εννέα ποιητικές συλλογές και δύο συλλογές διηγημάτων, ενώ στα τρίτομα Άπαντά του, που κυκλοφόρησαν μετά τον πρόωρο θάνατό του το 1956, περιέχονται και πολλά ανέκδοτα ποιήματα και πεζά του.

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Έναρξη λειτουργίας Εργαστηρίου Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διευθυντής: Αναπλ. Καθ. Τάκης Καγιαλής

Το Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας ιδρύθηκε βάσει του Π.Δ. 331 (ΦΕΚ 279/19.11.2002) και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2009. Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου επικεντρώνονται στα γνωστικά αντικείμενα της νεοελληνικής κατεύθυνσης του Τομέα ΜΝΕΦ, με έμφαση στα επιστημονικά πεδία της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, της Συγκριτικής Φιλολογίας, καθώς και της Ιστορίας, της Θεωρίας και της Κοινωνιολογίας της Λογοτεχνίας.

Στους ειδικότερους στόχους του Εργαστηρίου εντάσσονται οι ακόλουθοι:

  • Η συμβολή στην κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Φιλολογίας στα οικεία γνωστικά αντικείμενα, ιδίως σε ό,τι αφορά: α) την άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας, εφαρμοσμένων φιλολογικών δεξιοτήτων και χρήσης των σύγχρονων ψηφιακών μέσων για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς• β) την προαγωγή της έρευνας σε ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών• και γ) την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (online learning & blended learning), τη δια βίου μάθηση και την επιμόρφωση φιλολόγων-καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Η σχεδίαση, ανάπτυξη, διάχυση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και η σχεδίαση και υλοποίηση μεθοδολογικών προτύπων και υποδειγματικών διδασκαλιών.
  • Η συγκρότηση αρχείων και συλλογών υλικού τεκμηρίωσης, καθώς και η διάσωση, ψηφιοποίηση και αξιοποίηση ερευνητικών πηγών.
  • Η συγκρότηση εξειδικευμένης ερευνητικής βιβλιοθήκης, με υλικό σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και η συγκρότηση ερευνητικών συλλογών ηχογραφήσεων και ταινιών.
  • Η εκπόνηση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Η οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων και συνεδρίων.
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς, πανεπιστημιακούς, πολιτιστικούς και συναφείς επαγγελματικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Η ανάπτυξη εκδοτικής δραστηριότητας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  • Η προσφορά υπηρεσιών ερευνητικού ή συμβουλευτικού χαρακτήρα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, στους οικείους επιστημονικούς τομείς.
  • Η δημιουργία και διαρκής ενημέρωση ιστοσελίδας με πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου.

Στο παρόν στάδιο της λειτουργίας του το Εργαστήριο αξιοποιεί, από κοινού με το Εργαστήριο Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, τις τεχνολογικές υποδομές του Τομέα ΜΝΕΦ (Αίθουσα Πληροφορικής και Αίθουσα Πολυμέσων).