Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Σεμινάριο Εργαστηρίου ΝΕΦ


http://www.greek-language.gr


Η Ηλεκτρονική Πύλη
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας:
Ερευνητικό υλικό για τον νεοελληνιστή


Παρουσίαση: Λάμπρος Βαρελάς
Τακτικός ερευνητής στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Θεσσαλονίκη)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2010
ώρα 10 π.μ.
αίθουσα Β39-40

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου