Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

Εκδήλωση Εργαστηρίου ΝΕΦ

Λογοτεχνία, Ιδεολογία και Αισθητική στη Μεταπολίτευση:

Η περίπτωση του περιοδικού αντί
Εισηγητής: Κώστας Καραβίδας

υποψήφιος διδάκτορας νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

ώρα 11.00 π.μ.

Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας,

1ος όροφος Φιλοσοφικής Σχολής

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Εκδήλωση Εργαστηρίου ΝΕΦ

CYBERPUNK

Μεταμοντέρνος Οριενταλισμός:

Οι ανησυχίες μιας cyber γενιάς


Εισήγηση: Ιωσήφ Σίβερας,

μεταπτυχιακός φοιτητής ΝΕΦ


Τρίτη 12 Απριλίου 2011

ώρα 11.00 π.μ.

Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας,

1ος όροφος Φιλοσοφικής Σχολής

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Εκδήλωση Εργαστηρίου

Προβολή της ταινίας
του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου


Ημερολόγια Καταστρώματος-Γιώργος Σεφέρης (2001)

Θα ακολουθήσει συζήτηση
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Δευτέρα 4 Απριλίου 2011
ώρα 20.00 ακριβώς
Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας,
1ος όροφος Φιλοσοφικής Σχολής