Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Εκδήλωση Εργαστηρίου ΝΕΦ

CYBERPUNK

Μεταμοντέρνος Οριενταλισμός:

Οι ανησυχίες μιας cyber γενιάς


Εισήγηση: Ιωσήφ Σίβερας,

μεταπτυχιακός φοιτητής ΝΕΦ


Τρίτη 12 Απριλίου 2011

ώρα 11.00 π.μ.

Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας,

1ος όροφος Φιλοσοφικής Σχολής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου