Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Εκδήλωση Εργαστηρίου ΝΕΦ

«Εθνικοί ποιητές»

Ομιλητής: Αλέξης Πολίτης
Καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012
ώρα 8 μ.μ.

Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας
1ος όροφος, κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου